Poziv akviziterima

Projekt Nekros.info egzistira već petu godinu kao relevantna platforma za praćenje preminulih, ali i kao centralizovani servis za pogrebnike.

Zbog velikog broja upita nedavno smo na našem portalu nekros.info razvili i implementirali novu uslugu koja stoji na raspolaganju našim posjetiocima.

Nova usluga je komercijalnog karaktera i omogućava posjetiocima objavljivanje sjećanja, objave godišnjica i posljednjih pozdrava na našem portalu.
Sa preko 189 hiljada aktivnih posjeta mjesečno, garantujemo istaknutu vidljivost ove nove usluge koja je od kako je uvedena na linku www.nekros.info/sjecanja podigla broj posjeta za preko 22% te i dalje raste.

Radi popularnosti usluge koja nas je u određenoj mjeri i zatekla, odlučili smo ponuditi prodaju ovog servisa koji je baziran na komercijalnoj osnovi.

Za potrebe prodaje ugovora za objavljivanje sjećanja i posljednjih pozdrava na našem portalu, otvaramo poziciju za određeni broj akvizitera koji bi održavali ovaj dio produkcije s mogućnošću veoma pristojne zarade i bez fiksnog radnog vremena.

Agencija Nekros sa svoje strane garantuje progresivno stimulativne ugovore koji imaju skalabilnu dobit zavisno o ugovorenom prihodu sa raspodjelom zarade do čak 50%.. Osim toga garantujemo veoma konkurentne cijene objava u odnosu na pisane medije i na druge portale, kao i druge mogućnosti saradnje i zarade.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon + 387 63 428 400 ili putem e-maila agencijanekros@gmail.com . Osim e-mail a i telefona dostupni smo i putem aplikacija WhatsApp i VIber.