Groblje Martića Križ - Posušje

Katolička vjeroispovijest


Sadržaj

HRVATSKA KATOLIČKA POGREBNA UDRUGA "MARTIĆA KRIŽ" POSUŠJE

Kontakt za sahrane: Frano Jukić 063 440 677; 039 681 273;

Informacije: 063 331 433;  063 790 839

ID: 4272126380008; Žiro račun: UniCredit Bank Posušje 3382002200511417

mail: marticakrizposusje@gmail.com               


Groblja u župi Posušje

 Na ovim našim prostorima, moglo bi se reći, uvijek se živjelo i umiralo. Tragovi toga života su vidljivi gotovo na svim mjestima. Nije slučajno nastala sintagma Posuška kultura, a ona se povijesno smješta u Abrahamovo vrijeme, tj. oko 1850. godine prije Krista.

 I u rimskom razdoblju  na posuškom području postoje naselja, gdje se nije samo živjelo, nego i umiralo, te određeni lokaliteti gdje su umrli pokapani. Tako znamo za naselja Dočići i Orlov kuk u Čitluku, zatim imamo nekoliko naselja u Vinjanima, rimske utvrde u Tribistovu (Gradina i Oluja), Rastovači (Vučja gradina) i Batinu (Velika gradina). Osobito je poznat rimski grad u susjednom Gracu s brojnim vrijednim ostatcima, kao i kasnoantička bazilika na gradačkom groblju.

 O bujnom životu u srednjem vijeku najbolje svjedoče nekropole stećaka, oko kojih su ili uz koja su postupno nastajala katolička groblja. Na području Posuške župe imamo sljedeće lokalitete sa stećcima: Rastovača, Bešlića groblje (8 stećaka), Brigovi (17), Ilijino brdo (15), u groblju (4), Suvi bunari (4), Tribistovo, Bili brig (14), Vučipolje (56), Maslića klanac (60), Sobač (manje skupine stećaka na tri mjesta), Staro polje (skupina stećaka), tri lokaliteta bez posebnog imena (ukupno 68 stećaka).

 Može nam i sljedeći podatak biti od koristi, jer u kontekstu našeg razmišljanja govori na poseban način. Franjevci su, naime, prvu ubogu župnu kućicu imali u vrletima iznad sela Batina, na starom putu prema Gorici. Nije jasno koliko su franjevci ostali u Batinu, svakako ne predugo.

 Novo sjedište bilo je u Osoju, na samom rubu Posuškoga polja, ispod samoga sela. Tu su franjevci imali malu kuću pokrivenu slamom. U Osoju je župna kuća sigurno bila 1773. i 1776., kako izvješćuje biskup fra Marko Dobretić, koji Osoje naziva Gornja Gorica (Goricza superior). Sjedište je župe konačno 1823. preneseno u Jukića mahalu, gdje se nalazi do danas.

 

Od 2007. godine postoji u našoj Županiji Zakon o grobljima. Prema tom zakonu groblja su postala komunalni objekti kojima upravlja uprava groblja u skladu sa spomenutim Zakonom. Uz potrebna prateće objekta prema tom Zakonu, u grobljima se nalaze i sakralni objekti koje treba graditi u dogovoru sa zakonitim predstavnicima vjerske zajednice.

 

O groblju

 

Godine 1742. u župi Posušje ima 8 sela, 173 domaćinstva s 1610 vjernika.

U potpisu iz 1813. prvi se put pojavljuje ime Jukića mahala – danas u sastavu gradića Posušje.

Tridesetak godina kasnije (1844.) u župi je 350 kuća i 2601 osoba. Prvi put se u ovom popisu spominje i Tribistovo kao naseljeno mjesto, u njemu su samo tri obitelji.

Prema Bakulinu Šematizmu župa Posušje imala je 1867. godine 10 sela, 534 kuće i 3969 katolika.

Nakom ocjepljenja župe Gradac puno je lakše izračunati stvarni broj katolika u župi Posušje. Prema Šematizmu iz 1889. tu živi 2629 katolika u 397 kuća.

Prvi pokopani fratri na Martića križu su : Fra Luka Šerkić (+1840), Fra Ilija Leko (+1851) i Fra Gabrijel Rozić (+1897).

 

vidi više


Obavijesti


Objavljeno - 12/03/2021

PROČITAJ VIŠE

Poštovani ukopnici HKPU "Martića Križ" Posušje, kako bi mogli u potpunosti unijeti podatke umrlih i vlasnika grobnih mjesta, potrebno je ispuniti i dostaviti formular grobnog očevidnika. Formulari se nalaze na početnoj stranici groblja HKPU "Martića Križ" Posušje. Molimo Vas da u potpunosti date tražene podatke u Formularu. Ispunjene formulare možete dostaviti putem e-mail ili osobno u ured na groblju Frani Jukiću. Ako ne možete doći do formulara putem informatičke opreme ili je ne posjedujete, formulare možete dobiti kod Frane Jukić na groblju. Napominjemo da su nam podaci potrebni radi pisanja novih rješenja. Isto tako napominjemo da je došlo do velikih promjena dosadašnjih vlasnika. Razlog je smrt, nasljedstvo, dioba i kupoprodaja grobnih mjesta. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.


Objavljeno - 15/06/2021

PROČITAJ VIŠE

Dragi Ukopnici

Upozoravamo Vas da su nam potrebni vaši podaci koji se traže u grobnom očevidniku radi pisanja novih rješenja i slaganje arhive groblja. Molimo Vas tko nije ispunio grobni očevidnik da to uradi.


Objavljeno - 01/02/2022

PROČITAJ VIŠE

Poštovani ukopnici a isto tako zainteresirani građan. Ovim putem Vam se obraćam, a vezano za podnošenje zahtjeva za kupnju  placa za izradu grobnog mjesta na groblju Martića Križ. Dragi ukopnici nije moguće prodati ne iskopano mjesto za grob sa 1,2, ili 3 ulaza .Razlog je postojanje zajedničkih starih grobova, a isto tako zauzetost određenih pozicija koje nisu iskopane od strane ukopnika.Kupnja grobova  izgrađenih sa 2 i više ulaza nije moguća. Razlog je ne postojanje grobnih mjesta.Kupnja grobnih izgrađenih mjesta sa jednim ulazom, imamo 3 groba za prodaju. Za prodaju ovih grobova moraju se odrediti kriteriji. Kriteriji će se odrediti na idućem sastanku.

Ukopani u ovom groblju

Prikaži kartu u zasebnom prozoru

Galerija