Groblje u Rapovinama - Livno

Katolička vjeroispovijest


Sadržaj

GROBLJE U RAPOVINAMA (SV. PETAR)

 


 

O Groblju

 

Naselje Rapovine se smjestilo iznad rijeke Žabljak, na obronku brda. God. 1882. sastojalo se od tri mala zaseoka: dva sa imenom Rapovine i treći, sjeverozapadno od Rapovina, pod nazivom Arnauti. Naziv Rapovine donosi Bogdanović 1768. godine i Miletić 1813. godine, ali u ranijim popisima ga nema.

 

Odmah iznad sela smješteno je najstarije katoličko groblje u Livnu, na dominantnom položaju, na uzvisini, sa velikim brojem nadgrobnih spomenika, često monumentalnih formi. Svojim istaknutim položajem, ostacima srednjovjekovnih grobova i stećcima ukazuje na kontinuitet i važnost koju je moralo imati kroz povijest. Ističu se spomenici Kaića, Jurkića, Miletića, Markovića i dr. U ovome groblju ukopavale su se i gradske katoličke obitelji u 19. stoljeću. Unutar groblja nalaze se i dva stećka, a literatura donosi da je ovdje evidentiran i jedan rimski napis.

 

 

U ljeto 2010. na ovom lokalitetu izvršeno je zaštitno iskapanje na površini od 25 četvornih metara tijekom kojeg je istražen dio temelja starohrvatske crkve podignute potkraj IX. stoljeća i srušene oko 1685. godine. Crkva je posvećena apostolu Petru, o čemu svjedoči titularni natpis na ranije nađenoj arhitravnoj gredi u koju je uklesan latinski natpis zavjetnog sadržaja koji govori o posveti crkve sv. Petru Apostolu …FERRE DIGNATVS EST AT HONORE(m) BEATI PETRI AP(osto)LI P(ro) REMEDIO ANIME SVE…Radi se o natpisu kojeg je dedikant i donator, pripadnik onodobne livanjske vlastele, posvetio sv. Petru za „spasenje duše svoje“. U 18. i do polovice 19. stoljeća katolici su se svake nedjelje okupljali na misi u njezinim zidinama.

vidi više


Ukopani u ovom groblju

Prikaži kartu u zasebnom prozoru

Galerija